Regeringen anslår medel till nationellt dricksvattenråd på Livsmedelsverket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen anslår medel till nationellt dricksvattenråd på Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets nuvarande samordningsuppdrag har breddats till att leda ett nationellt samordningsarbete av dricksvattenfrågor.

Regeringen tillför Livsmedelsverket 3 miljoner kronor för detta då man bedömer att ett stärkt samordnande uppdrag skapar goda förutsättningar för den av regeringen prioriterade frågan att arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.

En förstärkning av samordningen ger ett bättre stöd i de lokala och regionala dricksvattenfrågorna. Regeringens satsning har sin utgångspunkt i vad som föreslogs i Dricksvattenutredningens betänkande En trygg dricksvattenförsörjning som inkom till regeringen 2016.

- Det är glädjande besked från regeringen och en tydlig signal om behovet av ökad samverkan kring drickvattenfrågorna. Nu har Livsmedelsverket både mandat och resurser att samla till ett nationellt dricksvattenråd. Det finns inget att vänta på och jag hoppas att vi nu kan få fart på fler av de förslag som Drickvattenutredningen pekar på. I flera områden behövs inte fler utredningar, flera goda förslag är redan utredda och förankrade men har sedan fastnat i regeringskansliet. Exempelvis vore det önskvärt att gå vidare med ett förbättrat kemikalieskydd runt landets vattentäkter. Nu behövs lite action, säger Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm.