Rätten till klimatanpassningsåtgärder på privat mark - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rätten till klimatanpassningsåtgärder på privat mark

Den tredje frågan i Svenskt Vattens Valbarometer berör balansen mellan den privata äganderätten och det allmännas behov för att till exempel förebygga översvämningar genom åtgärder på annans mark. Några partier har inte funderat så mycket medan andra är medvetna om problemen.

Så här är frågan formulerad:

”Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?”

Läs vad partierna svarat HÄR.

Vi har ställt sex olika frågor till riksdagspartiernas kanslier och fått väl genomarbetade och ambitiösa svar från samtliga. Fram till valet 11 september kommer vi att redovisa svaren i vårt nyhetsbrev och på webben, en fråga i taget. Något svar kanske blir avgörande för vem du lägger din röst på i valet i september.