Halva PFAS-rättegången i Blekinge avklarad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Halva PFAS-rättegången i Blekinge avklarad

Halva PFAS-rättegången i Blekinge tingsrätt har nu avklarats. Förra veckan hölls vittnesförhör med de vittnen som PFAS-föreningens medlemmar hade åberopat.

Nu återstår endast vittnesförhör med kommunens åberopade vittne, professor Savitz från Brown universitet och imorgon väntar korsförhör med denne då PFAS-föreningen får möjlighet att ställa sina frågor.

Slutpläderingarna i målet inleds den 1 mars och avslutas dagen efter.

Högsta domstolen anser att produktansvarslagen gäller när ett kommunalt bolag levererar dricksvatten.

För att skadestånd enligt PAL ska kunna dömas ut krävs att det har förelegat en säkerhetsbrist hos produkten som har orsakat en personskada. Tingsrätten behöver därför i detta fall göra en bedömning av om det är tillräckligt att en uppmätt PFAS-halt i kroppen kan räcka för att utgöra en personskada i lagens mening.

Svenskt Vattens ståndpunkt

Svenskt Vatten anser att det är olyckligt att vattentäkten förorenats i Kallinge och att det är ett generellt problem att kemikalier och läkemedel kommer in i våra viktiga vattentäkter. Branschen jobbar mycket med att bibehålla en god vattenkvalitet och kontrollen av dricksvatten har skärpts de senaste åren. Det är viktigt att i sammanhanget framhålla att det inte är VA-huvudmannen som har gjort något fel i Kallinge utan att PFAS-föroreningen har konstaterats vara orsakad av Försvarsmakten.

Bakgrund

2016 lämnade medlemmarna i PFAS-föreningen in en stämningsansökan om skadestånd mot det kommunala VA-bolaget Ronneby miljö och teknik AB, även kallat Miljöteknik.  I november 2020 beslutade rätten att Miljöteknik inte får lämna in ny bevisning efter idag, om det inte finns särskilda skäl. Rättegången pågår under de kommande tre veckorna och den sista rättegångsdagen blir den 23 februari.