Projektledare inom området för avancerad rening på svenska avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Projektledare inom området för avancerad rening på svenska avloppsreningsverk

Svenskt Vatten söker projektledare till Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk.

Beställargruppens uppdrag är att underlätta införandet av avancerad rening på svenska avloppsreningsverk. Genom att gruppen snabbt kan förmedla kunskap, erfarenheter och nätverk kan VA-organisationerna bli bättre beställare och leverantörerna kan utveckla nya lösningar. Målet är att nya kostnadseffektiva lösningar med hög reningsgrad och driftsäkerhet utvecklas, introduceras och sprids på marknaden.

Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten. Svenskt Vatten lånar in en projektledare från en medlem, som arbetar ca 15% med att projektleda arbetet inom beställargruppen. Svenskt Vatten ersätter projektledarens VA-organisation ekonomiskt för de timmar projektledaren arbetar åt Svenskt Vatten.

Läs vidare och skicka in intresseanmälan här