Projekt gav framgångsrik rening av läkemedelsrester och PFAS - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Projekt gav framgångsrik rening av läkemedelsrester och PFAS

En metod där de totala utsläppen av läkemedelsrester beräknas att minska från 300-400 kg per år till 4 kg per år, det är resultatet från ett projekt vid Himmerfjärdsverket. I pilotanläggningen minskade samtliga analyserade läkemedelsrester och PFAS avsevärt.

Syvab, Ramboll och IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört ett projekt där en pilotanläggning med granulerat aktivt kol (GAK) som sista reningssteg har byggts på Himmerfjärdsverket. Bakgrunden är att fyra läkemedelssubstanser uppmättes i Himmerfjärden i en sådan koncentration att det kan ha en negativ påverkan på djur och växter.

Himmerfjärdsverket genomgår nu en omfattande ombyggnation och modernisering. Bland annat ska en Membranbioreaktor byggas till. Detta kommer halvera utsläppen av näringsämnen, helt ta bort suspenderat material och ge mycket låga bakteriehalter. Läkemedelsrening kan komma att implementeras på Himmerfjärdsverket på sikt.

I rapporten kan du läsa mer om hur pilotanläggningen gjordes och hur den fungerar.

Projektet har delfinansierats med bidrag från Naturvårdsverket.