Problemfylld sommar leder till eftertanke - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Problemfylld sommar leder till eftertanke

Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. Sommaren 2018 var varm, torr och lång. På många ställen i landet uppstod kapacitetsproblem på dricksvattenssidan, med bevattningsförbud som konsekvens. Inte minst de som ansvarar för dricksvattenförsörjningen på VA-verken hade en problemfylld sommar.

Vattenmagasinet har pratat med fyra kommuner, Båstad, Halmstad, Kungälv och Östhammar, alla kommuner som haft olika grader av problem under sommaren. Alla kommunerna har grundvatten som den enda, eller den viktigaste, vattenkällan.

Gästrike Vatten

Det började tidigt. 
– Redan i mitten av maj fick vi gå ut med bevattningsrestriktioner, säger Johanna Harrysson, enhetschef dricksvatten på Gästrike Vatten, ett förbud som inte upphörde förrän 1 oktober.

– Vi har flera små vattenmagasin, dom fylls visserligen på ganska snabbt, men är också väldigt känsliga om det blir torrt. Trots att vi hade normal nivå i magasinen i våras så innebar den torra och varma inledningen på våren att vi snabbt fick problem. Många började vattna i sina trädgårdar tidigt.

I Östhammar, där Gästrike Vatten är VA-bolag, var läget mer akut. I somras tvingades man, efter en driftsstörning, köra dricksvatten från ett av vattenverken till ett annat.

– Vi måste förbättra våra befintliga vattentäkter, förtydligar Karolina Stenroth, enhetschef utredningsenheten på Gästrike Vatten. Gästrike Vatten projekterar en ny vattenledning från grannkommunen som kommer att vara på plats om några år.

Men Karolina Stenroth konstaterar att inte heller den kommer att räcka till i framtiden enligt den senaste vattenförsörjningsplanen. Därför har kommunen funderingar på en avsaltningsanläggning längre fram i tiden.

Kungälv

I Kungälv infördes bevattningsförbud redan 2 juni, men där kunde förbudet hävas efter två veckor.

– Invånarna i Kungälv kommun anammade vår önskan om bevattningsförbud. Dessutom stängde skolorna vilket gjorde att vi fick kontroll på vattenförbrukning, säger Hans Liljered, enhetschef, VA-drift på Kungälvs kommun.

I Kungälv finns det planer för framtiden. Där är snart ett nytt vattenverk igång som tar vatten från Göta älv. Därmed ska kapacitetsproblemen vara helt lösta för lång tid framöver.

Båstad

I Båstad infördes bevattningsförbud 3 juli, ungefär samtidigt som den mest intensiva tennisperioden inleds med stora internationella tävlingar. I Sveriges ”tennismecka”, Båstad, spelar man på grus, ett underlag som kräver kontinuerlig vattning.

– Men tennisanläggningen är en mycket professionell kund, säger Jonas Håkansson, chef dricksvatten på NSVA. De kör in eget vatten för att kunna vattna alla sina banor flödigt, ett måste denna varma sommar.

– Båstad har ofta haft problem med grundvattenförsörjningen, fortsätter Jonas Håkansson, och tidigare hade kommunen alltid ett generellt bevattningsförbud året om. Men numera har NSVA ha en mer pragmatisk hållning till när ett förbud ska införas. Nu ger vi de boende en chans att minska sin förbrukning innan bevattningsförbud införs genom uppmaning till besparing och smart vattenanvändning.

Större delen av NSVA:s kunder får sitt dricksvatten från Bolmen via Sydvattens tunnel ner till Skåne. Men det gäller alltså inte Båstad kommun som fortfarande har sitt grundvatten som dricksvattenkälla.

– Men det ska vi ändra på säger Jonas Håkansson, södra delen av kommunen, i princip söder om Hallandsåsen, ska anslutas till Sydvattens ledningsnät vilket motsvarar cirka 50 procent av dricksvattenbehovet. Självklart innebär det också bättre förutsättningar för de som fortfarande är beroende av grundvattentäkterna.

Halmstad

Även Halmstad fick tidigt problem och införde bevattningsförbud 5 juni. Ett förbud som inte hävdes förrän 20 augusti.

– Vi har enbart grundvatten, även om vi också infiltrerar ytvatten på två platser, säger Mattias Hultin, avdelningschef drift på Laholmsbuktens VA.

– Men vårt problem var inte i första hand tillgängligheten utan kapaciteten på våra vattenverk. Förutom den långa varma sommaren gör en stark inflyttning till regionen och även ökad snittförbrukning att man slår i kapacitetstaket.

– Att fylla en pool med vatten för barnen att svalka sig i motsvarar ett halvårs förbrukning för en normal villa, säger Mattias Hultin som också betonar arbetet med att föra ut budskapet om smart vattenanvändning till kunderna.

Det finns planer på att se över vattendomarna för att kunna ta ut mer vatten på sommarhalvåret och att öka infiltrering av ytvatten, eventuellt från Bolmen. De planerna skulle innebära att kommunen måste bygga ett nytt vattenverk.

Texten är hämtad från Vattenmagasinet  nr 2-2018.