Eskilstuna betalar dyrt för skydd av dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Eskilstuna betalar dyrt för skydd av dricksvatten

Eskilstuna kommun har tagit skyddet av sin vattentäkt på allvar. Svenskt Vatten håller med om att den som får sin nyttjanderätt av sin mark påtagligt inskränkt ska få ersättning. Det har även Mark- och miljööverdomstolen nu kommit fram till.

Det som fortfarande är oklart är vad som är en skälig ersättning när vattenskyddsområden inrättas och det blir ett påtagligt intrång. Det har inte domstolen utrett eller behövt ta ställning till, eftersom nivån på ersättningen (48,5 miljoner enligt SVT Nyheter) inte varit aktuell att pröva.

Svenskt Vatten vill i likhet med Miljö- och jordbruksutskottet att principerna för ersättning utreds. Det framförde Svenskt Vatten redan före Dricksvattenutredningen, men det sa regeringen uttryckligen nej till.

Kommande regering måste hantera den här frågan skyndsamt.

Regeringen har undvikit frågan om skyddet av våra dricksvattentäkter i flera år trots att det finns färdigutredda lagförslag om inrättande av vattenskyddsområden, trots de senaste årens PFAS-skandaler och trots Miljö- och jordbruksutskottets uppmaning till regeringen att se över ersättningsfrågan.

 

Kontaktperson:

Clara Lidberg

Jurist

072-050 36 93