Politiska spelfältet för framtidens VA under stark förändring - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Politiska spelfältet för framtidens VA under stark förändring

Veckorna som passerat har bjudit på fler viktiga tillfällen att diskutera VA. Det är tydligt att spelfältet för framtidens VA är under förändring och att ett stort antal nya initiativ driver frågorna framåt i en högprioriterad riktning.

De senaste veckorna har det hållits flera VA-webinarier på hög nivå. När riksdagsnätverket Hållbar och Cirkulär VA diskuterade temat Från rening till resurs täcktes allt ifrån kvotplikt för återvunnen fosfor och kväve till behovet och vikten av nya innovationer in. Även behovet av att alltid stå på vetenskaplig grund i debatten om återföring av näringsämnen togs upp. Startskottet lyckades alltså täcka in ett flertal viktiga frågor och vi hoppas att framtida möten kan täcka in än fler områden. Tveka inte att spela in viktiga ämnen och frågor till oss på Svenskt Vattens kansli.

På VA-chefsforum diskuterades den stora flora av riktlinjer som ständigt utvecklas i VA-branschen, vilket både kan vara en möjlighet men också bjuda på utmaningar. Förändrade förutsättningar driver VA-branschen framåt samtidigt som de förutsättningar som nu är under förändring behöver vara långsiktiga och förutsägbara. Därför ser vi ett ökat behov framöver att branschen är mer involverad i de politiska beslut som tas. För det är ju faktiskt så att den dagliga verksamheten präglas av politiska beslut som tas både lokalt, nationellt och i EU. Som Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten uttryckte sig: de beslut som tas inom EU de närmsta tre åren kommer ha en påverkan på verksamheten de närmsta 30 åren.

På Svenskt Vattens dialogseminarium, som hölls tillsammans med Swedish Water House, berättade Näringsdepartementets samordnare för näringslivets vattenhushållning, Ulla Sandborgh, om de fakta och slutsatser som framkommit i arbetet med en nationell strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning. Av kommentarerna att döma är det tydligt att vattenstrategin är efterlängtad och välbehövd. Ett flertal slutsatser mynnade ut i att vi framgent behöver öka tempot och fortsätta prata effektiv vattenanvändning, återanvändning av vatten, ökad klimatanpassning, infrastruktur för mer vatten, kompetensbrist, säkra utsläpp, förändrad lagstiftning, kretslopp och mycket mycket mer. Även detta arbete kräver krafttag från branschen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det bubblar av initiativ, kraft och ambition. Till det kan läggas en politisk vilja att förändra VA-branschens framtidsutsikter – vi välkomnar verkligen detta.

För kontakt:

Susanna Lind, senior adviser policy och politik
072-512 44 12