Pilotprojekt för PFAS-rening i Gävle - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Pilotprojekt för PFAS-rening i Gävle

Från 2026 börjar Livsmedelsverkets nya gränsvärden för PFAS att gälla. Utredningar och planering av kompletterande åtgärder pågår på flera platser runtom i landet. På Sätra vattenverk i Gävle pågår just nu ett pilotprojekt med syfte att hitta rätt teknik för rening av PFAS i dricksvattnet.

Inom en snar framtid kan utökad rening av PFAS bli en verklighet för Sveriges dricksvattenproducenter när Livsmedelsverkets nya gränsvärden införs. Vid Sätra Vattenverk i Gävle genomförs nu ett pilotprojekt för att se vilken rening som fungerar för det specifika vattnets förutsättningar. Provtagning av PFAS-ämnen i brunnarna som tillhör området har visat på halter över Livsmedelsverkets förslag på kommande gränsvärden. Nu testar därför Gästrike Vatten tre jonbytespiloter och tre kolpiloter för PFAS-rening på verket. 

– Vi genomför provtagningar på varje pilot en gång i veckan för att se vilken av dem som är mest effektiv och har bäst långsiktig kapacitet, säger Marcus Tilja, projektledare Gästrike Vatten.

Pilotprojektet pågår mellan 6–12 månader, beroende på de resultat som framkommer. Skulle någon av metoderna inte leverera enligt uppsatt målbild plockas den bort ur projektet.