PFAS-rättegången i Blekinge uppskjuten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

PFAS-rättegången i Blekinge uppskjuten

Svenskt Vatten välkomnar tingsrättens beslut att skjuta upp rättegången med anledning av ny bevisning.

– I ett sånt här principiellt viktigt mål och med många enskilda personer drabbade, måste parterna ges bästa möjliga förutsättningar, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten är däremot starkt kritiska mot att skadeståndsfrågan för de människor som fått sitt vatten förorenat av PFAS ska avgöras enligt Produktansvarslagen och inte Lagen om allmänna vattentjänster. Den speciallagstiftning som reglerar kommunalt vatten innehåller anpassade skadeståndsregler medan tillämpning av Produktansvarslagen kommer att ge alltför långtgående eller orimliga konsekvenser. Att leverera dricksvatten är en kommunal skyldighet och ska ske till självkostnad. Dricksvatten är inte något som ett vinstdrivande företag med privata ägare marknadsför och säljer.

- Det finns också skäl att påminna att vår uppfattning är att det alltid är förorenaren, i det här fallet Försvarsmakten, som ska betala. Ett eventuellt skadestånd bör därför riktas mot förorenaren vilket i detta fall är Försvarsmakten, fortsätter Pär Dalhielm.

Uppsala kommun, som också fått vattentäkter förorenade av PFAS, har stämt Försvarsmakten direkt. Datum för den rättegången är inte offentliggjort.

Läs mer.