Andra ronden om PFAS i Kallinge - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Andra ronden om PFAS i Kallinge

Hovrätten över Skåne och Blekinge inledde 8 november andra omgången av den rättsliga prövningen av ansvaret för PFAS i dricksvattnet i Kallinge i Ronneby kommun. I den första instansen, Blekinge tingsrätt, ansåg domstolen att 165 personer, käranden, drabbats av en personskada på grund av att de druckit vattnet från Brantafors vattenverk.

Svaranden, Ronneby Miljö och Teknik AB, fälldes som ansvariga och valde att överklaga till hovrätten. Rättegången är principiellt viktig, inte bara för de som drabbats av höga PFAS-halter, utan för hela VA-Sverige. Ansvaret ska avgöras enligt Produktansvarslagen och inte Lagen om allmänna Vattentjänster, trots att den innehåller skadeståndsregler. Oavsett utfallet i hovrätten så kvarstår det faktum att den som ytterst orsakat skadan är Försvarsmakten genom sitt användande av brandskum med PFAS. Ska grundbulten i miljörätten om att förorenaren ska betala fortfarande gälla så måste i slutändan Försvarsmakten ställas till ansvar, oavsett utgången i hovrätten. Det kan ske genom att Ronneby Miljö och Teknik i ett senare skede utnyttjar sin så kallade regressrätt mot Försvarsmakten.

- Det mest absurda är att det fortfarande är tillåtet att sälja produkter med PFAS i Sverige år 2022, trots hälso- och miljöriskerna, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens vd. Vi har sedan länge krävt ett gruppförbud av dessa ämnen på EU-nivå - men ännu inte nått i mål. 

Förhandlingarna i hovrätten avslutas senast 22 november.