Pär Dalhielm vice President i EurEau - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Pär Dalhielm vice President i EurEau

Pär Dalhielm har varit ledamot i EurEau’s Executive Committe sedan våren 2021. Nu har han även utsetts till vice President.

Just nu pågår en historisk omformning av EUs vattenpolitik där befintlig lagstiftning omformas de närmsta åren. EurEau’s huvuduppdrag är att bidra till att lösa de gemensamma vattenutmaningarna och hjälpa till att upprätthålla Europas vattenarv för kommande generationer. Det innebär bl a ett aktivt samarbete med beslutsfattare för att stödja en europeisk lagstiftning som möjliggör tillhandahållande av effektiva vattentjänster för alla användningsområden.

Vatten är en värdefull, livgivande och delad resurs. Att uppmuntra ansvarsfulla metoder för vattenanvändning är det bästa sättet att värdera och skydda Europas vatten och säkerställa dess tillgänglighet, både nu och i framtiden.

- Det krävdes ingen längre betänketid när EurEau’s President Claudia Castell-Exner ställde frågan för någon vecka sedan. Viktigast för mig var att försäkra mig om att Claudias förfrågan hade förankring hos Generalsekreteraren Oliver Loebel och medarbetarna på sekretariat i Bryssel. De gör ett fantastiskt arbete! Deras förtroende känns helt avgörande eftersom de är motorn i EurEau´s framdrift, säger Pär Dalhielm.

- Jag ser verkligen fram emot att stötta EurEau på bästa sätt framgent. Jag hoppas att detta kan stärka VA-Sverige både nationellt och i EU-arbetet. Samtidigt innebär det att vi behöver ta mer ansvar för att utveckla och stötta hela Vatteneuropa till att bli en stark röst.

EurEau representerar nationella leverantörer av vatten- och avloppsvattentjänster från 29 länder, både från den privata och den offentliga sektorn. Organisationen samlar vattenproffs för att komma överens om europeiska vattenindustrins positioner när det gäller hantering av vattenkvalitet, resurseffektivitet och tillgång till vatten för medborgare och företag.