Pär Dalhielm: Domen måste överklagas! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Pär Dalhielm: Domen måste överklagas!

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm svarar i en intervju på vad PFAS-domen betyder för VA-Sverige.

Vad betyder domen i PFAS-målet i för svensk VA och kommunerna?

- Med producentansvarslagen får vi en dramatisk förändring av förutsättningarna, ansvar och risker för kommunalt vatten och avlopp.

Vad är allra viktigast nu, enligt Svenskt Vatten?

- Det är att domen i Blekinge tingsrätt överklagas och att frågan om vilken lagstiftning som gäller måste prövas i Högsta Domstolen så snart som möjligt. Vi och våra medlemmar behöver få veta vad som gäller.

Pär

Vad kan ni göra för att detta ska bli av?

- Vi stöttar Ronneby Miljö och Teknik. Utifrån branschperspektiv är vi oerhört angelägna om att ärendet överklagas. Likaså måste Försvarsmakten ansvarsprövas framgent.

Pågår andra processer om PFAS samtidigt?

- Uppsala kommuns stämning av Försvarsmakten följer vi med största intresse. Den är på sätt och vis principiellt ännu viktigare, eftersom här är det den som faktiskt förorenat med PFAS, Försvarsmakten, som är stämda.

Vad gör Svenskt Vatten nu?

- Vi förbereder oss för möjliga utfall. Om domen står sig behöver vi analysera hur det påverkar ansvarsfördelningen och riskbedömningen. Eventuella lösningar av försäkringskaraktär måste utredas. De ekonomiska konsekvenserna och medföljande behov av taxehöjningar behöver också beräknas.

Några avslutande kommentarer?

- Domen visar hur otroligt angeläget det är att få bort PFAS från marknaden och hur absurt det är att det fortfarande får användas i brandskum och en rad konsumentprodukter. Den visar också hur viktigt det är med ett fortsatt förebyggande kemikaliearbete och en ständig jakt på förorenarna. Men också att det arbetet inte kan vara enbart VA-huvudmännens ansvar och enbart på deras risk.

Intervju med Pär Dalhielm

Du kan även se intervjun här