Pågående och tilltänkta förstärkningar hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Pågående och tilltänkta förstärkningar hos Svenskt Vatten

I ljuset av vår nya strategi har vi inlett ett arbete med att ytterligare förstärka kompetens och bemanning. På så sätt kommer vi kunna allokera större kraft i vissa förändringsområden men också bygga oss en starkare röst och kapacitet för att driva vår strategi och verksamhet på lång sikt.

Juridisk kapacitet

Avsikten är att stärka vår juridiska kapacitet. Rekryteringsprocess pågår och vår målsättning är att skapa ett juristteam med tre jurister. Tillsammans får dessa till uppgift att göra oss än mer kraftfulla i påverkansarbetet men också vägledning samt kunskapsförmedling till våra medlemmar.

Projektledning och genomförandekapacitet

Rekryteringsprocess pågår för att stärka vår kompetens inom projekt-/och förändringsledning. Genom att stärka oss med driven projektledarkompetens kan vi avlasta övriga specialister och därmed få ut mer kraft av deras respektive expertområden inom påverkansarbete och kunskapsbyggande.

Public Affair (Policy och påverkan)

Rekryteringsprocess pågår för att stärka oss med expertis inom policy och påverkan. Tydligare uttryckt, vi rekryterar kompetens med djupare erfarenhet från rikspolitik, regeringskansli och policyskapande arbete. På så sätt ökar vi vår kapacitet och kraft i de politiska beslutsprocesserna.

Förutom ovanstående anställning kommer vi även engagera vår externa PR-expert Lars Jederlund i större utsträckning än tidigare. I första hand tittar vi på möjligheten att Lasse jobbar motsvarande halvtid för oss under hösten 2019. Sammantaget kommer vi på detta sätt ha betydligt större kraft i påverkansarbetet på lite sikt.

Kommande rekryteringar

Utöver pågående rekryteringar ovan ser vi möjligheter till ytterligare förstärkningar. I skrivande stund pågår ett verksamhetsplaneringsarbete vilket kommer vara vägledande och styrande för både kompetensbehov och antal. Vi avser dock vara offensiva i vår bemanning och tror oss ha goda möjligheter att förstärka med 1-2 ytterligare tjänster.

Övriga bemanningsfrågor

Chef byter arbetsgivare

Vattenenhetens chef Karin Ols avslutar sin anställning hos Svenskt Vatten den 31 augusti. Svenskt Vattens nyrekryterade Managementstrateg Mikael Larsson kommer att gå in som tf. chef under perioden 1 september till 28 februari 2020.

Jurist byter arbetsgivare

Svenskt Vattens ena jurist Clara Lidberg avslutar sin anställning hos Svenskt Vatten den 5 oktober. Det innebär att vi nu rekryterar två nya jurister för att slutändan skapa ett juristteam om tre.

Miljöexpert

Anders Finnson kommer under november månad 2019 var placerad i Bryssel. Huvudsakliga syftet är att stärka vårt EU-arbete, särskilt med tanke på de nya relationer som behöver byggas efter EU-valet.

Utöver det har Svenskt Vatten deltidsanställt Kristina Hall (VA-SYD) under hösten samt anställt Mats Engdal (Göteborgs stad, Kretslopp och vatten) på halvtid.

Föräldraledighet

Kommunikationschef Dan Löfgren kommer vara föräldraledig under januari – augusti 2020 vilket också innebär att vi redan nu funderar på lösningar och förstärkningar.