På söndag fyller vi 60 år! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

På söndag fyller vi 60 år!

Den 13 februari 1962 grundades branschorganisationen Svenskt Vatten, eller rättare sagt, Svenska vatten- och avloppsverksföreningen (VAV). På söndag fyller vi 60 år!

Kommunernas tekniska försörjning hade sedan sekelskiftet 1900 haft sina olika branschföreningar. Först ut var Svenska elverksföreningen som bildades 1903. Året därpå bildades Svenska kommunaltekniska föreningen (SKTF), som även ägnade sig åt vatten- och avloppsfrågor.

I mitten av 1950-talet påbörjades diskussioner om behovet av en separat förening för VA-frågorna. Då, liksom nu, stod branschen inför en stark utvecklings- och investeringsperiod. På senhösten 1961 skickade dåvarande Svenska stadsförbundet, föregångare till Svenska Kommunförbundet och dagens SKR, en inbjudan till landets kommunstyrelser. I denna inbjudan berättade Hjalmar Mehr, finansborgarråd och sk. stark man i Stockholmspolitiken, att de svenska kommunala vatten- och avloppsverken tillhandahöll tjänster för enorma belopp, 500 miljoner kronor per år. Och inte nog med det, en lika stor summa gick årligen till investeringar i verksamheterna. Trots denna stora årliga omsättningen fanns det inte ett gemensamt branschorgan.

En så expansiv bransch betraktades därför som oerhört viktig i det kommunala sammanhanget och många politiker ville engagera sig. Inte att undra på att det vid föreningens konstituerande möte den 13 februari 1962 var hela 60 kommuner närvarande. Mötet ägde rum i Rådssalen i Stockholms stadshus och många kommuner hade för säkerhets skull skickat flera representanter.

VAVnr1

VAVs första styrelse bestod av tre politiker och fem tjänstemän. Den första budgeten hade intäkter genom årsavgifterna på 195.000 kronor och driftsintäkter på 25.000 kronor. Årsavgiften beräknades på den totala vattenmängden för både vatten och avlopp.

Viktiga uppgifter i den tidiga verksamheten var utgivandet av publikationer för standardisering, normering och typgodkännande verksamhet, inte minst normering av rörmaterial. Statistik över VA-verksamheterna kom också in tidigt i verksamheten. Under det första verksamhetsåret var 84 städer, 16 köpingar och tre kommunalförbund medlemmar.

Sedan dess har mycket hänt och nya utmaningar står för dörren. Detta kommer vi att behandla på årets Vattenstämma som sker den 9-11 maj i Stockholm.