Rapportera in VA-taxan senast 12 februari - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rapportera in VA-taxan senast 12 februari

Undersökningen VASS Taxa 2021 är nu öppen för inmatning av uppgifter i VASS. Undersökningen avser kommunens VA-taxa för 2021. Slutdatum för inmatning är 12 februari 2021.

För att besvara undersökningen loggar ni, som vanligt, in i VASS. I VASS hittar ni även stöddokument för inmatning av uppgifter. Analysrapport publiceras preliminärt under juni 2021.

Analysrapport för Hållbarhetsindex 2020

Arbetet med den nationella analysrapporten för Hållbarhetsindex 2020 är i slutfas och rapporten kommer att publiceras under januari 2021. Totalt deltog 184 kommuner i årets undersökning, vilket är en fortsatt positiv utveckling jämfört med tidigare år. För deltagande kommuner finns även möjlighet att, via VASS, ladda ned den egna resultatrapporten samt en kommun- och planeringsrapport som underlag för analys och jämförelse.

VASS tidsplan 2021

Preliminär tidplan för undersökningar i VASS 2021 finns tillgänglig på Svenskt Vattens webb.