Osäkert läge gynnar inte VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Osäkert läge gynnar inte VA

I riksdagsvalet 2022 har den politiska diskussionen om klimat, vattenförsörjning och kommunalinfrastruktur varit nästan helt frånvarande. I kombination med ett osäkert parlamentariskt läge både i riksdag och i många kommuner riskerar nödvändiga satsningar och investeringsbeslut att bli fördröjda.

- Det är olyckligt, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens vd. Tvärtom behöver våra medlemmar VA-organisationerna få mandat och resurser för att höja tempot i sin omställning. En robust vattenförsörjning kan inte vänta.


Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

Oavsett vilket av regeringsalternativen som blir utfallet så finns en hel del för Svenskt Vatten att bevaka. Ur vår Valbarometer kan vi bland flera andra förslag utläsa att:

• Moderaterna vill att det ska tillsättas en utredning som analyserar investeringsbehovet för Sveriges VA-system och som föreslår kostnadseffektiva investeringar över en längre tidsperiod.

• Centerpartiet vill utreda möjligheten att införa ett begränsat statligt investeringsstöd som är specifikt riktat till de kommuner som har högst omkostnader per capita sett till VA-infrastrukturen. 

• Sverigedemokraterna har efterfrågat att regeringen ska lägga fram en konkret plan för sanering av militärflygplatserna (från PFAS) och återkomma till riksdagen med en sådan.

• Miljöpartiet anser att det behövs ett statligt, samlat VA-kliv – en kraftfull satsning på modernt VA i hela landet och en genomgripande systemöversyn för att utveckla morgondagens helt nya VA-lösningar.

Förutom partiernas egna förslag har Svenskt Vatten tagit fram en ”Blå färdplan” för den nya regeringen, en plan med både konkreta förslag och mer systemförändrande förslag

- Oavsett vem som får makten i riksdagen kommer vi ligga på hårt för att kommande regering förverkligar och konkretiserar en blå nationell färdplan, avslutar Pär Dalhielm.