Oro i Europa kräver särskild vaksamhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Oro i Europa kräver särskild vaksamhet

Med anledning av det oroliga världsläget är det särskilt viktigt att vara vaksam på händelser och störningar och observant på eventuella leveransproblem av material.

Påminner om en aktiv händelserapportering i det fall ni uppfattar tendenser till intrång, sabotage eller andra typer av indicier. Ta stöd av kommunens säkerhetsansvariga eller polisen om ni inte har egen säkerhetskunnig personal inom er VA-organisation.

I det fall ni uppfattar systematiska eller återkommande problem med leveranser av material så tar vi tacksamt emot den informationen via Svensktvatten@svensktvatten.se
På detta sätt ger vi oss möjligheter att identifiera eventuella bristsituationer i tidiga skeden som vi kan förmedla till våra myndighetskontakter.

Faktorer som vi tror kan påverkas och därmed kräver särskild vaksamhet:

  •          Prisökningar
  •          Leveransproblem
  •         Tendenser till hamstring av drivmedel
  •          Störningar i IT-miljöer
  •         Digitala påverkansförsök så som ryktesspridning och phishing via mejl och telefon

 

Nyttiga länkar för mer information:

Krisinformation.se

CERT.SE (mest för IT-ansvariga, Veckoinformation från CERT SE (cybersäkerhet)

Rapport, Cybersäkerhet