Oktober i Bryssel – nya omvälvande vattendirektiv, viktigt beslut om utfasning av fossilbilar och fortsatt stort stöd till Ukraina - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Oktober i Bryssel – nya omvälvande vattendirektiv, viktigt beslut om utfasning av fossilbilar och fortsatt stort stöd till Ukraina

Den största händelsen på över 30 år för oss som arbetar med vatten, miljö och avlopp – EU-kommissionen presenterade den 26 oktober sina förslag till ett nytt avloppsvattendirektiv samt ett förslag till nytt prioämnesdirektiv (som reglerar vad som är god kemisk status i våra sjöar, vattendrag och kuster).

Förslaget innehåller flera bra delar som krav på energineutralitet, tydligt uppströmsarbete för anslutna industrier och att läkemedelsreningen ska betalas av läkemedelsbolagen. Men också några allvarliga missar som räddar avloppsreningsverk från att bli otillåtna på grund av EU-domstolens s.k. Weserdom, att möjligheten att tillgodoräkna sig naturlig kväveretention försvinner och att inga hänsyn tas till kallt klimat.

Läs Svenskt Vatten kommentar till EU-kommissionens förslag till avloppsvattendirektiv

Förslaget till prioämnesdirektiv innehåller flera nya ämnen som läkemedel, PFAS och silver samt skärper värdena för östrogener och diklofenak som Havs- och vattenmyndigheten reglerar för bedömning av ekologisk status

Nu väntar en politisk process i EU:s Ministerråd och EU-parlamentet och där vi kommer arbeta för att en rad förändringsförslag införs. Detta sker under kanske ett år eller mer innan avloppsvattendirektivet och prioämnesdirektivet beslutas. Sveriges miljöminister framför Sveriges synpunkter i ministerrådet efter förankring i riksdagens EU-nämnd. När direktiven är beslutade ska kraven införas i svensk lagstiftning i flera steg, vilket kan kräva en eller flera utredningar. Svenskt Vatten kommer att noga följa och påverka den politiska processen på både EU-nivå som nationell nivå och arbeta nära medlemskretsen för att på bästa sätt företräda branschens intressen och vision.

Läs EU-kommissionens information om avloppsdirektivet

Läs EU-kommissionens information om prioämnesdirektivet (miljökvalitetsnormdirektivet)

Den 26 oktober presenterades FN:s nya klimatrapport och blev glädjande nog ordentligt uppmärksammad av politiken i Bryssel. Rapporten visar tydligt att de klimatmål som satts av jordens länder inte kommer att räcka för att klara det viktiga 1,5 graders-målet och att det snarare blir en ökning på 2,5 grader fram till 2100. Rapporten visar också att de åtaganden som jordens länder har idag kommer att öka utsläppen med drygt 10% till 2030, jämfört med år 2010. Rapporten visar att utfasningen av fossila bränslen och energieffektiviseringar behöver gå snabbare. Läs mer om rapporten här.   

Signalerna i FN-rapporten var en viktig del inför den 28 oktober, då EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd kom överens om att senast år 2035, i praktiken förbjuda nyförsäljning av fossilbränslebilar

EU fortsätter på en rad avgörande sätt ge fortsatt stöd till Ukraina. Här kan du snabbt få en översikt om vad som hänt under senaste veckorna