Oklar situation angående fällningskemikalier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Oklar situation angående fällningskemikalier

Under veckan har flera beslut som påverkar handel, transaktioner och leveranskedjor beslutats. Världsläget är högst osäkert och konsekvenserna är svåra att överblicka både på kort och långt sikt.

När det gäller läget kring försörjningssituationen av kloridbaserade fällningskemikalier så är situationen präglad av oklarhet. Vi kan konstatera att läget knappats förbättrats senaste dagarna.

Svenskt Vatten arbetar med att skapa en tydligare bild av situationen. Kontakter pågår med berörda departement och berörda myndigheter för att tillsammans få en tydligare lägesbild.

Vi påminner om att Länsstyrelserna sedan tidigare har ett regionalt samordningsansvar. Regional och lokalinformation kommer därmed troligen gå den vägen.

Vi kommer självklart att fortlöpande uppdatera vår information i takt med att vi får en bättre bild av läget.

Läs mer