Ökad juridisk kompetens på Svenskt Vatten när en blir tre - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ökad juridisk kompetens på Svenskt Vatten när en blir tre

Svenskt Vatten har under en längre tid varit underbemannade på juridikområdet samtidigt som våra medlemmars verksamhet i allt högre utsträckning styrs av lagar och regler. Sedan årsskiftet förstärker vi därför med två nya jurister.

Detta innebär utökade möjligheter att fördjupa oss inom flera rättsområden och öka kvaliteten i hela Svenskt Vattens verksamhet i allt från utbildningar till påverkansarbete. Vi kommer även kunna tillhandahålla juridisk rådgivning till våra medlemmar i ökad utsträckning. Det är dock viktigt att när ni formulerar era frågeställningar tydligt i bokningen så att vi kan förbereda oss på bästa sätt.

Du kan även se filmen här och ta del av andra inspelningar

Här kan Du gå in och boka rådgivning! 

Jag heter Aurora Svallbring och kommer närmast från Kemikalieinspektionen där jag har arbetat med verksjuridik och växtskyddsmedel. Jag har tidigare arbetat flera år på Mark- och miljööverdomstolen med överklagade mål inom bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen, samt lantmäteriförrättningar inom fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Jag har även arbetat på Stockholms stadsbyggnadskontor på bygglovsavdelningen samt en kortare tid på Försvarsmaktens juridiska stab där jag bland annat kom i kontakt med frågor kring PFAS. Jag ser verkligen fram emot att hjälpa er vid rådgivningen med era frågor och så hoppas jag att vi ses på kommande utbildningstillfällen och konferenser! 

Jag heter Annika Carlsson och är ny medlem i Svenskt Vattens juristteam. Jag har en bakgrund som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma där jag i tre år varit en del av mark- och miljörättsgruppen. Jag har erfarenhet av frågor inom bland annat tillståndsprocesser gällande miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, frågor inom plan- och bygglagens område, allmänna vattentjänster, speciell fastighetsrätt m.m.  Jag ser mycket fram emot att fördjupa mig inom de rättsområden som rör VA-branschen och konsultera våra medlemmar i stora och små frågor. Det kommer att bli särskilt intressant att arbeta med ett helhetsgrepp kring utformning och konsekvenser av gällande och kommande lagstiftning på nationell- och EU-nivå och vara med att påverka denna till VA-branschens fördel.