Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen i Örnsköldsvik - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen i Örnsköldsvik

Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. I slutet av 2018 startar bygget av Örnsköldsviks största och modernaste vattenverk. Bakgrunden är att vattenförsörjningen behöver säkras inför framtiden. Det nya vattenverket GerBy beräknas stå klart år 2020 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver.

Idag finns Örnsköldsviks största vattenverk i Gerdal och försörjer 40 000 personer i centralorten med dricksvatten. Det kommer att ligga på ungefär samma ställe och planen är att det på sikt ska kunna försörja ännu fler personer. Dessutom blir vattenförsörjningen säkrare eftersom vattenverket kommer att ta vatten från två olika vattentäkter. Om något händer den ena vattentäkten kan den andra användas.

– Vattenförsörjningen är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Vi måste dra fördel av ny teknik och rusta oss för att kunna hantera nya hot som klimatförändringar och föroreningar, säger Gerth Mattebo, VD på Miva. – Dessutom ser vi över skyddet av våra dricksvattentäkter i hela kommunen.

Lång utredning

Behovet av reservvatten har diskuterats sedan slutet av 1990-talet då Örnsköldsvik drabbades av en omfattande läcka på huvudledningen vilket orsakade ett par dagars stopp i vattenleveransen. I kommunen finns idag 25 vattenverk, varav fyra är större. I samband med att det nya vattenverket byggs kommer ett av de äldre små vattenverken stängas ned. De små vattenverken kräver mer tillsyn än de större som i större utsträckning går att automatisera. Det ligger också i linje med Mivas strategiska plan för vattenförsörjningen. Genom att reducera antalet vattenverk och koppla samman ledningsnäten ska flera vattenverk kunna samarbeta. Om ett vattenverk slås ut ska något annat vattenverk tillfälligt kunna kompensera bortfallet.

Planerad byggstart under 2018

I september startar upphandlingen av byggnationen av vattenverket och om allt går enligt plan sätter Miva upp en byggarbetsplats redan i november i år. Under tiden det nya vattenverket byggs är det nuvarande vattenverket i drift.

Fakta om Miva

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har 110 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor. Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva.

Texten är hämtad från Vattenmagasinet  nr 2-2018.