Hoppa till huvudinnehåll

Nytt vädervarningssystem hos SMHI

Den 27 april kl. 12.00 är ny planerad tidpunkt för övergång till det förnyade vädervarningssystemet. Då övergår SMHI till ett förnyat vädervarningssystem för att göra vädervarningar mer relevanta och regionalt anpassade, för att ge samhället ett bättre planerings- och beslutsunderlag inför besvärliga vädersituationer.

Med det nya systemet blir de lokala och regionala konsekvenserna av vädret tydligare.  Det förnyade
vädervarningssystemet innebär också att SMHI kommer analysera och samverka kring den lokala och regionala påverkan som vädret förväntas få tillsammans med samhällsaktörer som räddningstjänst, krisberedskap och VA-ansvariga.

SMHI har tagit fram information till de som berörs av beredskapsarbetet runt vädervarningar, till exempel VA-drift.

SMHI:s information om det nya vädervarningssystemet.