Hoppa till huvudinnehåll

Nytt förslag till ABVA ute på remiss till den 1 september

Svenskt Vatten har under en längre tid arbetat med att ta fram ett nytt förslag till ABVA. Det senaste förslaget P94 togs fram i samband med att vattentjänstlagen förändrades 2007.

Den största förändringen som vi har fokuserat på i detta arbete har varit möjligheten att reglera begränsningen av dagvattnet som fastighetsägare leder till den allmänna VA-anläggningen.

I det nya förslaget har även förts in bestämmelser angående användningen av vakuumavloppssystem och källsorterande system. I övrigt har språkbruket moderniserats något och vi har även försökt öka tydligheten i informationen till fastighetsägarna.

Förslaget består av tre delar. Den första delen är förslag till bestämmelser. Del två är information som riktar sig till användarna och den tredje delen är kommentarer som riktar sig till kommunerna.

Vi ser mycket fram emot era synpunkter.

Ni lämnar ert remissvar senast den 1 september till: juristen@svensktvatten.se

Remiss nytt förslag ABVA 22