Arbete pågår med nytt förslag till ABVA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Arbete pågår med nytt förslag till ABVA

Svenskt Vatten arbetar med att ta fram ett nytt förslag till föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar, ABVA. Det senaste förslaget P94 togs fram i samband med att nuvarande vattentjänstlagen trädde i kraft 2007.

Svenskt Vatten går nu igenom remissvar, gör ändringar och planerar att skicka ut ett reviderat förslag på ny remiss under våren.

Vi kommer tala om i både nyhetsbrev och på vår webb när remissen skickas ut.