Nytt forskningsprogram för hav och vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nytt forskningsprogram för hav och vatten

Formas har av regeringen fått i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Programmet ska bidra till en effektiv planering och ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten.

När miljö- och klimatminister Per Bolund öppningstalar på Vattenstämman den 21 september så kommer han säkert att nämna det nya forskningsprogrammet. Från Svenskt Vattens sida vill vi instämma i att det är glädjande att detta nu är på gång.

Programmet inrättas för att skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt, med ett helhetsperspektiv på vatten, och underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter.

 – Rent vatten är en livsnödvändig men starkt hotad resurs. Forskningsområdet hav och vatten är underfinansierat och fragmentiserat i dagsläget. Det nya programmet kommer att bidra till såväl ökad samverkan som ökad samhällspåverkan, kommenterar miljö- och klimatminister Per Bolund.

Läs regeringens pressmeddelande.