Nytt EU-direktiv om avlopp får stora konsekvenser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nytt EU-direktiv om avlopp får stora konsekvenser

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse den 26 oktober. Direktivet kommer ha stor påverkan på avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt. Nu väntar en politisk process i bland annat EU:s Ministerråd och EU-parlamentet som uppskattningsvis tar ett år, men processen kan bli mer utdragen innan beslut fattas kring det slutgiltiga Avloppsdirektivet.

Från svensk sida kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari framföra Sveriges synpunkter i Ministerrådet efter förankring i riksdagens EU-nämnd. När EU fattat beslut om direktivet följer en process där kraven införs i svensk lagstiftning. Denna process involverar normalt sett flera steg och kan förutsätta en eller flera utredningar.

Svenskt Vatten återkommer med en djupare analys av förslaget samt kommentar rörande konsekvenser för miljö och reningsverk i olika delar av landet. I nuläget kan vi presentera en kortare granskning av direktivets innehåll som kan läsas här.