World Water Week 27/8 – 1/9 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

World Water Week 27/8 – 1/9

Världens största årligt förekommande vattenkonferens World Water Week pågår i Stockholm 27 augusti – 1 september.

Många stora frågor kring vatten kommer att behandlas och huvudtemat för året är ”Water and Waste: Reduce and reuse” och bland annat implementeringen och uppföljningen av FNs hållbarhetsmål (SDGs) samt hälso- och miljöfrågor kopplat till rening av avloppsvatten finns i programmet.

Många stora frågor kring vatten kommer att behandlas och huvudtemat för året är ”Water and Waste: Reduce and reuse” och bland annat implementeringen och uppföljningen av FNs hållbarhetsmål (SDGs) samt hälso- och miljöfrågor kopplat till rening av avloppsvatten finns i programmet.

Svenskt Vatten kommer att bidra med expertis bland annat genom att VD Anna Linusson deltar i en paneldiskussion om vatten kopplat till hälsa och Anders Finnson presenterar hur vi i Sverige arbetar med att minska spridningen av antibiotikaresistens. Hela programmet hittar du här