"Vi har positionerat oss i vattenfrågorna" - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

"Vi har positionerat oss i vattenfrågorna"

Miljö- och klimatpolitiken har fått ett stort utrymme i Agneta Granbergs politiska engagemang och sedan maj 2010 har hon varit styrelseordförande för Svenskt Vatten. Imorgon lämnar hon över stafettpinnen till en ny ordförande.

Svenskt Vatten bad Agneta Granberg om en tillbakablick på händelserika år då Svenskt Vatten positionerat sig som en viktig aktör i vattenmiljöarbetet. 

När du valdes till ordförande sa du att Svenskt Vattens arbete ska vara en tillgång i det svenska miljöarbetet. Har vi blivit tydligare?

Vi har positionerat oss i vattenfrågorna och fortsätter att göra det. När jag tillträdde som ordförande hade jag ett VA-uppdrag i Göteborg men kom i övrigt med perspektiv utifrån. I samhällsplaneringen pratade man mycket om den synliga infrastrukturen som vägar och spår medan vatten och avlopp var svårt att nå fram med. Men ska man ställa dem mot varandra är det ju viktigast för samhället att den infrastukturen fungerar. Jag tycker att vi pratar mer om vatten idag och det är framförallt ett större fokus på dagvatten som då var en icke-fråga. Det hade inte skett utan ett gediget arbete och opinionsbildning. Svenskt Vatten har blivit duktigare på att nå ut och ligga steget före, både medialt och i kontakten med myndigheter.  

Du sa också att du ville att VA-kunnandet i större utsträckning skulle bidra i arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling i Sverige. Vilka steg i den riktningen har varit viktigast?

En avgörande händelse för medvetenheten var Cryptosporidium-utbrottet i Östersund. Det fick uppmärksamhet både i branschen och politiskt. Man började exempelvis hjälpas åt mellan olika vattenverk för att öka kunskapen och låna ut utrustning. Det går inte att varna för bakterieutbrott eller översvämningar, ibland måste något hända i verkligheten för att frågorna ska komma upp på dagordningen.  Att Dricksvattenutredningen kom igång har också varit viktigt. Det är svårt att se resultaten av lobbyinsatser men det låg en hel del arbete bakom att få till stånd den utredningen. På forsknings- och utvecklingsidan har vi kunnat påverka genom att stödja viktiga projekt och VA-kluster på universiteten. Det har varit starkt bidragande till att det finns så mycket forskning inom området på flera håll i landet. Arbetet med att ta fram en genomarbetad verksamhetsstrategi har varit ett viktigt steg åt rätt håll för att vi ska veta vart vi är på väg. Vi hade en bra förankringsprocess och fick in många synpunkter från våra medlemmar.

Vilka lärdomar tar du från din tid som ordförande?

Förutom att jag lärt mig mycket om frågorna har det varit intressant att arbeta i en nationell organisation. Att samverka med framförallt SKL och LRF har varit viktigt och givande. Vi är inte alltid överens men vi pratar bra och i de sammanhang som vi tycker lika blir vi starka. Jag har också lagt mycket tid på vattendirektivet och åtgärdsprogrammen kopplat till att jag suttit i vattendelegationen. Där hade jag inte kunnat få samma genomslag om jag inte varit ordförande i Svenskt Vatten och fått uppbackning. Kunskapen, intresset och viljan att ha ett rent vatten bär jag med mig även efter maj månad.

En kortare version av artikeln finns publicerad i Tidningen Svenskt Vatten nr 2-2016