Vattnet i den hållbara kommunen – Vattenstämman 2016 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattnet i den hållbara kommunen – Vattenstämman 2016

Idag öppnade Vattenstämman i Göteborg – Sveriges samtalsarena för vattenfrågor. Temat i år är ”Vattnet i den hållbara kommunen” och flera seminarier kommer att belysa vattenutmaningar och hållbarhetsfrågor som är viktiga för branschen och hela samhället.

Vattenstämman 2016 arrangeras den 10–11 maj på Svenska Mässan i Göteborg tillsammans med Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Över 700 deltagare från hela landet är anmälda och över 20 seminerier kommer att hållas under dagarna. Under första dagen får deltagarna ta del av både dricksvattenutredningens slutbetänkande som lämnades i april samt klimatanpassningsutredningen som just nu pågår. Frågan om hur allvarlig skyfallsutmaningen är och vad olika aktörer kan göra åt problemen kommer också att diskuteras i plenum.

- Vi har tagit fram ett program som ska vara relevant för olika aktörer som hanterar vatten-, miljö, och samhällsplanerarfrågor, säger Jesper Johansson som varit projektledare för årets Vattenstämma.

Stora investeringar för hållbara vattentjänster

En viktig fråga handlar om vilka politiska beslut som krävs för långsiktigt hållbara vattentjänster. Frågeställningen diskuteras utifrån hur våra politiker kan ge vattnet en plats bland annat som är angeläget i kommunpolitiken. Idag står vi inför stora investeringar i vår infrastruktur men med den förnyelsetakt vi har i dag tar det 200 till 250 år innan vi förnyat våra ledningsnät. Svenskt Vattens vd Anna Linusson sa i sitt inledningsanförande på tisdagen att investeringarna inte kan skjutas på framtiden.

 - För mig är det självklart att kommunerna ska känna att det är viktigt med rent och hållbart vatten. När förståelsen finns på plats är steget inte långt till att göra tillräckliga investeringar för att säkra just det, säger hon.

Vattenambassadören Mattias Klum deltar

Vattenstämman kommer att avslutas med att världsfotografen och filmaren Mattias Klum berättar om hur medvetenheten om vattnets värde kan ökas hos allmänheten. I ett nyligen lanserat samarbete med Svenskt Vatten kommer han att fungera som vattenambassadör för våra svenska vatten.

- Under de närmaste tre åren kommer många av oss att få se bilder vi aldrig sett förut när Mattias Klum ska dokumentera vattnets olika uttryck under de fyra årstiderna. Höjdpunkterna från den resan kommer att bli en bok, säger Anna Linusson.

Ny styrelse ska väljas

Förutom att vara en mötesplats för aktörer som arbetar med vattenfrågor är även Vattenstämman Svenskt Vattens föreningsstämma. Agneta Granberg kommer efter fem år i styrelsen att avgå som ordförande och en ny ska väljas. I en intervju säger Agneta Granberg att hon tycker att vi pratar mer om vatten idag än för några år sedan, framförallt är det en större fokus på dagvatten som tidigare varit en icke-fråga.

- Det hade inte skett utan ett gediget arbete och opinionsbildning. Svenskt Vatten har blivit duktigare på att nå ut och ligga steget före, både medialt och i kontakten med myndigheter, säger hon. 

Följ vad som händer på Vattenstämman