Vattenutmaningar i tidningen Ingenjören - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenutmaningar i tidningen Ingenjören

Vattenutmaningar i Sverige beskrivs i en lång artikel publicerad i tidningen Ingenjören nr 5 2016. Artikeln är skriven av Christian Daun som bland annat besökt Norsborgs Vattenverk i Stockholm samt intervjuat Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

”En tredjedel av de ytvattentäkter som förser oss med dricksvatten är helt oskyddade. Och det gamla ledningsnätet behöver bytas ut pronto. Utredningen konstaterar också att samarbetet mellan miljöövervakare och producenter måste bli bättre, likaså rutinerna för provtagning, så att larmet går innan vi får ett nytt Östersund – eller något ännu värre.”

Läs hela artikeln