Vattenstämman 2017: Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2017 i Karlstad 16–17 maj

Vattenstämman 2017: Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?

De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år och det medför att vi behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder. Vad behöver vi då göra för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav även i framtiden?

Dessa frågeställningar utgör årets tema för Vattenstämman som äger rum i Karlstad 16–17 maj. Vi kommer att diskutera behov av planering och beslutsfattande för att vårt vatten ska kunna säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande. I programmet, som nu håller på att ta form, planeras parallella seminariespår för politiker och för dig som arbetar med VA i praktiken, med fokus på följande:

  • Hur klarar vi dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering och avloppsrening i en snabbt växande kommun?

  • Hur ser ett klimatsäkrat samhälle ut?

  • Vilka investeringsbehov finns i branschen för att trygga vårt vatten?

  • Behovet av ökad effektivitet hos statliga och kommunala myndigheter; från planering till genomförande.

Dagen innan Vattenstämman börjar, måndag 15 maj, bjuder värdkommunen Karlstad kommun på studiebesök och välkomstmingel. Bland annat kan man följa med på en båttur på Klarälven där Karlstad kommun berättar hur man jobbar med klimatanpassning i allmänhet och översvämningsfrågor i synnerhet. På eftermiddagen erbjuds också en guidad visning av Konsthallen Sandgrund Lars Lerin. Det gamla danspalatset Sandgrund, dit många från stora delar av Sverige och Norge reste på 70-talet, är idag ombyggt till en permanent konsthall tillägnad nordens främste akvarellmålare Lars Lerin.

Anmälan till respektive arrangemang görs i samband med anmälan till Vattenstämman. Läs mer om Karlstad kommuns program för 15 maj här >>.

Allt du behöver veta om Vattenstämman 2017