Vattenforums första dag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforums första dag

Vattenforum inleddes dagen till ära i regn med seminariet "Vatten i Agenda 2030 - hur når vi målen?" som samarrangerades av Svenskt Vatten, Havs- och vattenmyndigheten och SIWI. Johan Kuylenstierna (Executive Director, SEI) moderade ett samtal om resultaten från FNs Havskonferens, hur vårt arbete i Sverige påverkas och om regionalt och globalt samarbete i vattenfrågor.

Sydvattens "Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?" lyfte vikten av samverkan och samarbete i VA-branschen. Norrvatten pratade om de utmaningar som en kommun med stark tillväxt ställs inför.