Vattnet tar slut! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Heldagskonferens i Kalmar, "Så löste vi tillsammans vattenbristen"

Vattnet tar slut!

Onsdag 29 mars hålls en heldagskonferens i Kalmar om hur Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunerna i Mörbylånga, Borgholm, Kalmar och Torsås tillsammans arbetade för att lösa den stora vattenbristen under 2016.

I början av 2016 var läget på Öland allvarligt och vattenbristen krävde kraftfulla åtgärder. Det hade varit extremt låg nederbörd i sydöstra Sverige och grundvattennivåerna hade sjunkit till historiskt låga nivåer. En högsäsong med fler vattenkonsumenter och högre vattenförbrukning närmade sig. Då beslutade länsstyrelsen och kommunerna i Mörbylånga, Borgholm, Kalmar och Torsås att de måste samarbeta för att lösa den uppkomna situationen, både på kort och på lång sikt.

Välkommen att ta del av länsstyrelsens och kommunernas intensiva arbete under förra året för att tillsammans säkerställa vattentillgången.

Konferensen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med vatten och krishantering. Du är exempelvis kommunikatör, VA-personal, säkerhetssamordnare, miljöinspektör, livsmedelsinspektör, miljöstrateg, personal inom räddningstjänst, politiker inom teknik- och samhällsbyggnad, kommunalråd eller annat.