Hoppa till huvudinnehåll

Vad är hemligt och vad är inte?

Vatten och avlopp är centrala frågor i ett lands infrastruktur. De måste därför skyddas från sabotage och påverkan så långt som det är möjligt. Många yrkeskategorier är beroende av att veta var vattenverk, ledningar och tryckstegringsstationer ligger och hur de hänger samman.
Det är därför av yttersta vikt att information hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Men hur ser regelverket egentligen ut? Vilken information ska lämnas ut och vilken är hemlig? Utgångspunkten är att VA-verksamheten har att rätta sig efter precis samma regelverk som samhället i stort.

Arbetsmaterial inte offentligt!
I grunden för all offentlig verksamhet finns offentlighetsprincipen som skyddas av grundlagen. Lagen säger att alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det finns dock möjlighet att sekretessbelägga information som man anser inte skall vara offentlig.

Viktigt i det här sammanhanget är att skilja på inkomna och upprättade handlingar. Upprättade handlingarna är arbetsmaterial som upprättas under tiden man arbetar. Så länge någon arbetar med materialet är det inte offentligt.

Mycket material som används under planerings- och byggfasen är alltså inte offentlig handling. Men eftersom de ofta delas av många personer, finns hela tiden risken att det hamnar på fel ställen hos fel personer.

Under den tiden är det vanligt att man skriver på en sekretessförbindelse och lovar att handlingarna inte ska komma i orätta händer. Den som lämnar ut sekretessbelagt material begår alltså en brottslig handling.

Nytt fokus
Om materialet sedan berörs av §15 i Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och bedöms som kvalificerad hemlig information träder ett nytt regelverk in. Då handlar det om säkerhets- och skyddslagstiftningen. Personer som hanterar den typen av information kan säkerhetsklassas, för att garantera att de är lämpliga att hantera hemlig, eller kvalificerat hemlig, information. 

Publikation 106 som togs fram av Svenskt Vatten 2012 handlar om informationssäkerhet ur ett brett perspektiv. Där enades branschen första gången om hur man ska tolka frågor kring skyddsvärd information. NIS-direktivet, med fokus på IT-säkerhet, är ett EU-direktiv som kommer att träda i kraft i maj 2018.

Läs mer i Tidningen Svenskt Vatten, nr 6 2017 >>>