VA-investeringarna behöver öka – möjligt att ta del av hela seminariet i efterhand - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-investeringarna behöver öka – möjligt att ta del av hela seminariet i efterhand

Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk behöver öka. Högre krav på rening och ett ökat behov av klimatanpassning kommer kräva åtgärder för att förstärka vatten- och avloppsverksamheten.

Vattentjänstlagen och dess tillämpning begränsar dock huvudmännens möjlighet att långsiktigt avsätta medel till nödvändiga uppgraderingar och reinvesteringar. Svenskt Vatten anser därför att vattentjänstlagen måste ändras så att en långsiktigt hållbar finansiering av VA-verksamheten möjliggörs.

Seminariet från 6 februari 2018 syftade till att möjliggöra en bred diskussion om investeringar i och finansiering av kommunalt VA. Diskussionen utgick från verkliga exempel och de problem som många kommunala VA-organisationer idag upplever och strävar efter att uppnå en gemensam lösning och väg framåt. Dagen bjöd på allt från ekonomiska teorier till politiska avvägningar.

Hela dagen webbsändes direkt och finns nu även att ta del av i efterhand. Mer information om hur du får tillgång till länken finns här.