Svenskt Vatten söker VD - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten söker VD

Du erhåller ett uppdrag som är viktigt för hela Sverige och för våra grannländer. Tillgången till rent dricksvatten och rena vattendrag är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och acceptabla levnadsförhållanden. VD arbetar internt, nationellt och internationellt i denna fråga.

VD rapporterar direkt till Svenskt Vattens styrelse som består av både politiker och tjänstemän. Läs mer!