Svenskt Vatten instiftar pris till bästa examensarbete inom VA-området - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten instiftar pris till bästa examensarbete inom VA-området

Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

Nominering senast 15 januari 2017.
Priset, fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr, delas ut på Vattenstämman.
Läs mer om bedömningskriterier och nominering på www.svensktvatten.se/pris-basta-examensarbete-va-omrade