Strömstads kommun kranmärks - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Strömstads kommun kranmärks

Efter fullmäktigebeslut kranmärks hela kommunens verksamhet.

Nyligen skickade Strömstads kommun ut ett pressmeddelande om att hela kommunen kranmärks. Kranmärkningen* är självklar för kommunen som jobbar mot att vara fossiloberoende till 2030. Genom att ange de kostnadsbesparingar och miljövinster hålbarhetsmärkningen ger uppmuntrar Strömstads kommun fler organisationer och företag i kommunen att kranmärka sig.

Kranmärkt är framtaget av Göteborgs Kretslopp&Vatten och har lanserats nationellt av Svenskt Vatten. Kranmärkt, är kanske Sveriges lättaste och mest självklara hållbarhetsmärkning. Det ska vara lätt att göra rätt! Ansök om att kranmärka din organisation.

* Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.


Foto: Strömstads kommun