Hoppa till huvudinnehåll

Ställ relevanta krav på avlopp som är enskilda

Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag.

Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag. Potentialen i de kommunala avloppen att minska utsläppen är liten. Vi anser att föreskrifter på kommunala små avlopp ändå kan utredas men regleras för sig av Naturvårdsverket. I och med att Havs- och vattenmyndighetens förslag går utanför regeringens uppdrag om enskilda avlopp blandar det samman sådana avlopp med yrkesmässigt bedrivna kommunala avlopp. Vi anser också att HaV därmed rör till begrepp, lagstiftning och teknik helt i onödan. Vi avstyrker att kommunala yrkesmässigt bedrivna avlopp ska kontrolleras av externa kontrollorgan utöver tillsynen. Vi avstyrker också en statlig skatt eller avgift på kommunala avlopp från tätorter i syfte att minska utsläpp från avlopp på landsbygden. Vårt remissvar finns här.