Sluta låtsas som det regnar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sluta låtsas som det regnar

Torkan och vattenbristen i Sverige våren och sommaren 2018 kanske äntligen kan få riksdag och regering att agera. Konsekvenserna av det förändrade klimatet märks kanske främst på vattnet. Ena dagen är det för mycket vatten, andra dagen för lite. Vatten har vi i Sverige länge tagit för givet och det märks. Trots att vi snart är mitt i valrörelsen är partierna tysta i vattenfrågorna.

Vattenbristen i städer och tätorter i slutet på våren handlade om att kapaciteten i kommunernas vattenverk helt enkelt inte räckte när förbrukningen ökade kraftigt. Nu märks vattenbristen även på landsbygden där enskilda brunnar sinar, spannmålen torkar på åkrarna och brist på djurfoder leder till nödslakt av friska djur. På många platser beroende av små grundvattenmagasin råder bevattningsförbud och fortsätter det varma och soliga vädret utan regn kan grundvattennivåerna sjunka även i stora magasin och i sjöar och vattendrag.

Under sommaren uppmanar Svenskt Vatten alla som har kommunalt vatten att noga följa rekommendationer och bevattningsförbud om kommunen inför sådana. Ta det på allvar. Grön gräsmatta och välfylld pool är en klen tröst när kranvattnet riskerar att sina.

Som enskild person kan du ta kortare duschar - men vi förstår alla att det inte är lösningen på det verkliga problemet.

Inför hösten uppmanar Svenskt Vatten återigen riksdagspartierna och den kommande regeringen att ta klimatförändringarna på allvar. Det behövs en sammanhållen politik för klimatanpassning. Den viktiga klimatdebatten har hittills handlat om åtgärder mot försämrat klimat – inte om en nödvändig anpassning till en redan inträffad klimatförändring.

I Sverige har vi tagit vatten för givet. Vi är inte tillräckligt rädda om det vatten som finns och det saknas i många fall vattenskyddsområden runt viktiga vattentäkter. Vattenlagstiftningen är föråldrad, exempelvis reglerar den rättigheter för fastighetsägare på landsbygden och i tätorterna att leda bort vatten till andra fastighetsägare men inte skyldigheter att hålla det kvar. EU:s ramvattendirektiv tillkom innan klimatet diskuterades på allvar och fokuserar mer på vattenkvalitet än på kvantitet och samhällsnytta i ett förändrat klimat. Direktivet ska ses över men vare sig regeringen eller riksdagens utskott har drivit förslag inför översynen.

De utredningar som gjorts om klimatanpassning har skett i stuprör. Till exempel tog Klimatanpassningsutredningen upp översvämningar i tätorter men missade landsbygden, finansiering, vattenbrist och miljöföroreningar. Nya utredningar har tagit upp delar av det missade, andra har helt missat frågan. Mycket återstår att göra.

Det är inte hållbart att skjuta åtgärder på framtiden. Vatten är en samhällsfråga som svämmar över alla gränser för riksdagsutskott, ministerportföljer och politikområden som miljö och hälsa, försvar, livsmedelsproduktion, säkerhet och sårbarhet, kultur, näringsliv, ekonomi. Och följaktligen är myndigheternas ansvar otydligt och flytande.

Det går inte längre att låtsas som det regnar. 

Se även Svenskt Vattens kommentar till miljöministerns replik, debattartikel om intressebrist samt kommentar till klimatanpassningsutredningen.