Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete för vattenförsörjningen i Sydöstra Sverige

Vattenbristen i Sydöstra Sverige, framförallt på Öland, blir mer och mer akut. Idag besökte därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Öland för att få information om läget. På mötet deltog även Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB fick information om vattenbristen och på vilket sätt de kan stötta det arbetet som pågår i regionen, både akut och på lång sikt. De träffade bland annat landshövdingen Stefan Carlsson, kommunalråden Henrik Yngvesson (M) från Mörbylånga, Ilko Corkovic (S) från Borgholm samt Johan Persson (S) från Kalmar. Johan Persson är även nyvald ordförande för Svenskt Vatten.

Idag finns en samhällsberedskap för översvämning, men motsvarande behöver även finnas för torka och vattenbrist. Det efterfrågar Länsstyrelsen i Kalmar tillsammans med flera andra aktörer. MSB sa idag på presskonferensen att Sverige inte haft den här typen av problem tidigare men att vi behöver arbeta mer systematiskt, på samma sätt som vi gör med översvämningar.

Behov av kommunal samverkan

Grundvattennivåerna i Sydöstra Sverige är nu historiskt låga och orsaken är bland annat liten nederbörd mellan sen höst och tidig vår. Om torkan nu fortsätter och grundvattenmagasinen inte fylls på under kommande åren finns risker för både vattenförsörjningen och livsmedelsindustrin. Trots det ansträngda läget har kommunerna vidtagit flera viktiga åtgärder. Svenskt Vattens vd Anna Linusson som är imponerad av den samverkan som finns mellan kommunerna.

- Den unika vattenkrissituation som just nu är aktuell i Sydöstra Sverige visar på behovet av att kommuner samverkan för att lösa problem. Det har man verkligen gjort här, säger Anna Linusson efter mötet idag.

Frågan behöver lyftas nationellt

I början av året, när vattenbristen blev allt med uppenbar, startades ett projekt för strategisk regional vattenförsörjning med landshövdingen som ordförande i styrgruppen. Informationen till allmänheten varit viktig för att skapa en medvetenhet om situationen och minska vattenförbrukningen. Bland de mer långsiktiga åtgärderna tittar man nu på möjligheten att avsalta vattnet från Östersjön, anlägga nya uttagsbrunnar samt bygga en vattenledning mellan från fastlandet till Öland. Undersökningar om nya uttagsplatser kommer också att genomföras.

De långsiktiga lösningarna kräver också stöd från MSB och andra myndigheter och en av slutsatserna från mötet idag handlarom att lyfta frågan nationellt. Johan Persson, kommunalråd i Kalmar tycker att det är positivt att Svenskt Vatten deltagit under dagen eftersom all kompetens är viktig nu. Han säger också att det är viktigt för livsmedelsindustrin och besöksnäring att undvika en fullt utvecklad kris. 

- Vi ska även bjuda in inrikesminister Anders Ygeman, ansvarigt statsråd, för att följa läget på plats, sa Johan Persson till Östra Småland Nyheterna idag.