Riksrevisionen lägger ner översvämningsgranskning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionen lägger ner översvämningsgranskning

Miljöaktuellt rapporterar idag att Riksrevisionen nu lägger ner den planerade granskningen av översvämningsrisker och klimatåtgärder. Bakgrunden är att projektet visade sig vara mer komplext än det verkade från början.

Svenskt Vatten tycker att beskedet är rimligt utifrån den information som kommit fram. Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten kommenterar till Miljöaktuellt:

"Utgångspunkten till att Riksrevisionen tog upp frågan var, som vi förstod det, att man trodde att översvämningsproblematiken var kopplad till dåliga ledningsnät i VA-sektorn. Efter ett antal kontakter förefaller det som att revisionen insett att problematiken är mycket mer komplex. Egentligen har revisionen försökt hantera två stora utmaningar som om de var samma sak, förnyelsetakten för kommunernas ledningsnät och kommunernas klimatanpassning och skyfallshantering. Det är mot den bakgrunden positivt att granskningen avslutas".

Läs artikeln Riksrevisionen lägger ner granskning av klimatanpassning i Miljöaktuellt.