Regeringen utreder ”gröna obligationer” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen utreder ”gröna obligationer”

Nu när regeringen låter utreda hur man kan främja marknaden för gröna obligationer kan en påminnelse om denna artikel i tidningen Svenskt Vatten nr 4 2017, vara på sin plats.

Intervju med Peter Norman, nationalekonom och fd finansmarknadsminister:
- Katastrofobligationer är en möjlighet för drabbade av olika naturkatastrofer att få pengar till återuppbyggnad efter förödelsen. Till artikeln >>>