Kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten

I Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter ingår numera krav på undersökningar av radioaktiva ämnen och krav på åtgärder när gränsvärden överskrids. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anordnar nu en kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten.

Kursen tar upp geologi, stråldoser och hälsoeffekter, vilka regler som gäller, vilka myndigheter som ansvarar för frågan samt vilka åtgärder som kan vidtas för att sänka halterna av radioaktiva ämnen i vatten.

Kursen riktar sig till miljö- och hälsoskyddspersonal, laboratoriepersonal, vattenproducenter, livsmedelsinspektörer, intresseorganisationer och andra som
arbetar med vattenfrågor.

Anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten kan göras här.