PFAS i Blekinge – HD prövar om produktansvarslagen gäller för vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

PFAS i Blekinge – HD prövar om produktansvarslagen gäller för vatten

Den 26 juni meddelade Blekinge tingsrätt att de vill att frågan om huruvida produktansvarslagen kan tillämpas på kranvatten ska prövas av Högsta domstolen. Bakgrunden är att PFAS föreningen stämt Ronneby Miljö och Teknik AB med hänvisning till att bolaget tillhandahållit vatten som kontaminerats av PFAS via brandskum som läckt ut i grundvattnet. Parterna ska nu sammanställa sin talan i målet innan frågan kan föras vidare till HD. Svenskt Vatten kommer att bistå Ronneby Miljö och Teknik AB juridiskt stöd i den fortsatta processen.