Personal- och organisationsförändringar hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Personal- och organisationsförändringar hos Svenskt Vatten

Svenskt Vatten befinner sig i en förändringsprocess som bland annat syftar till att utveckla vårt påverkansarbete och samla Svenskt Vattens kraft i en gemensam riktning. Det innebär bland annat att den tekniska expertisen ska ges förbättrade möjligheter till samverkan med kommunikations- och påverkansexperter i ett utvecklat matristänkande. Det innebär också delvis nya arbetsmetoder där till exempel digitaliseringen av verksamheten kommer att intensifieras. Det här har också inneburit en omorganisation med personalförändringar under hösten.

Vid mars månads utgång lämnar flera medarbetare Svenskt Vatten för att gå till nya arbetsgivare. Det innebär naturligtvis ett avbräck för den samlade kompetensen och istället för att påbörja verksamhetsåret 2018 med både en ny och fullbemannad organisation så kommer en hel del omprioriteringar och senareläggningar att behöva ske. Den nyligen antagna verksamhetsplanen kommer att ses över för att kunna skjuta upp eller välja bort vissa aktiviteter, alternativt se vilka andra resurser från i första hand större medlemsorganisationer som kan användas.

- Vattenstämman och Vattenforum i Almedalen kommer att genomföras liksom planerade konferenser och utbildningar. Däremot kommer till exempel en del publikationsverksamhet att behöva senareläggas liksom utvecklandet av nya kurser, säger Anna Linusson, vd hos Svenskt Vatten.

Rekryteringar av ersättare är redan påbörjade eller kommer att påbörjas inom kort, men realistiskt sett kommer de inte att vara på plats när medarbetarna slutar.

- Svenskt Vattens medlemmar har all rätt att ha höga krav och stor tilltro på vår förmåga att genomföra den planerade verksamheten. Styrelsen kommer därför diskutera förslag till förändringar av verksamhetsplanen som framförallt handlar om omprioriteringar på kort sikt, säger  Johan Persson, Svenskt Vattens ordförande.