Dyrare kranvatten – lösningen på vattenbristen? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dyrare kranvatten – lösningen på vattenbristen?

Just nu upplever stora delar av Sverige vattenbrist och kommunerna inför bevattningsförbud för att klara krisen. Hur ska vi hushålla med en ändlig resurs som alla behöver och vill ha? Är högre pris en del av lösningen på vattenkrisen?

Ett av de seminarium som Svenskt Vatten genomförde under Almedalsveckan på Vattenforum var Dyrare kranvatten – lösningen på vattenbristen?  Vi svenskar betalar 4 öre litern för vårt viktigaste livsmedel, inklusive hemleverans – och borttransport av det använda vattnet. Men förra sommaren rådde plötsligt vattenbrist och i år är läget ännu värre. Låga grundvattennivåer är en av orsakerna men kemikalier och oskyddade vattentäkter bidrar också till att vi inte längre kan ta vårt rena vatten för givet. Ramdirektivet för vatten kräver att EU:s medlemsländer har en prispolitik för vatten som ger vattenförbrukarna tillräckliga incitament till effektiv användning av vattenresurserna och därigenom bidrar till miljömålen. Hur skulle en sådan prispolitik kunna se ut i Sverige?

Rent vatten har ett enormt samhällsekonomiskt värde, Svenskt Vatten har tidigare lyft fram att Mälarens samhällsekonomiska är 127 miljarder per år, se studien här.  För att samhället ska kunna fortsätta att få detta värde från Mälaren behöver investeras ytterligare 1,2 miljarder per år i form av minskad läckage av näringsämnen från jordbruket 400 miljoner kronor per år. Även bättre infrastruktur för dricksvattnet behöver investeringar - det skulle innebära en ökad kostnad på 45 kr per hushåll och månad.

Panelen ställde också frågan, vad är en rimlig maxnivå för kranvatten? Enligt en rekommendation från WHO/FN: vattentaxan bör vara max 3-5% av disponibel inkomst för hushåll. Kan då vattnet bli dubbelt så dyrt i Sverige – stora lokala variationer. Panelen lyft fram att idag har vi fel system för prisreglering, annars hade vi inte haft en så stor återinvesteringsskuld inom VA-sektorn.

Medverkande:
Peter Norman, F.d. finansmarknadsminister (2010-2014) och nationalekonom
Lars Beckman, Riksdagsledamot, (M)
Håkan Svenneling, Riksdagsledamot, (V)
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, (L)
Anna Linusson, Vd, Svenskt Vatten
Dan Löfgren, Moderator, Kommunikationschef, Svenskt Vatten
Isabell Källström, Regionråd Gotland, (Mp)
Clara Lindgren, Moderator, jurist, Svenskt Vatten