Magnus Bäckström anställs hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Magnus Bäckström anställs hos Svenskt Vatten

Den 1 mars 2019 kommer Magnus Bäckström, idag Bodens kommun, att börja sin anställning hos Svenskt Vatten. Han kommer att arbeta 1-2 dagar i veckan på kontoret i Stockholm och resten från hemmet i Boden.

Magnus är civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik och studerade i Luleå för att sedan forska och ta en doktorsexamen genom en avhandling om ”Gräsbevuxna diken och behandling av dagvatten”. Han har även mångårig erfarenhet med distributionsnätsfrågor från kommunal verksamhet i Luleå, Jönköping och Boden och har även arbetat som teknisk konsult på Vatten och miljöbyrån i Luleå i 6 år.

Magnus ingick i RÖK kommittén 2002 – 2005.

Magnus Bäckström

Redan från mitten av januari 2019 kommer Magnus att kunna medverka med enstaka arbetsdagar hos Svenskt Vatten.