Hoppa till huvudinnehåll

Nuläge och framtid på Svenskt Vatten

Den 1 februari hade Svenskt Vattens styrelse ett extrainsatt telefonmöte för att hantera läget då flera medarbetare sagt upp sig strax före jul. Ändringarna i verksamhetsplanen för 2018 innebär huvudsakligen att ett antal aktiviteter behöver skjutas på medan de flesta kommer att kunna genomföras enligt tidigare plan. Budgeten ligger fast – en viss omfördelning kan dock komma att ske mellan olika poster.

 - Vid mötet informerade jag också styrelsen om att två ersättningsrekryteringar är gjorda samt att ytterligare en rekrytering är nära avslut, säger Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

Vidare beslutade styrelsen att anlita en extern konsult för att ge vägledning för hur Svenskt Vatten ska gå vidare med en nystart. Den ska utgå från nuvarande situation och ha fokus på verksamhetens innehåll och den verksamhetsstrategi och inriktning som styrelsen beslutat. Styrelsen kommer att följa arbetet kontinuerligt och uppdraget ska återrapporteras på styrelsemötet den 20 mars.

- Vi ser fram emot att fortsätta arbetet för att Svenskt Vatten ska vara en relevant och modern branschorganisation som påverkar viktiga beslut för VA-sektorn nu och i framtiden, säger Svenskt Vattens ordförande Johan Persson och vd Anna Linusson.