Hoppa till huvudinnehåll

Norrvatten 90 år

Idag firar Norrvatten 90 år med en jubileumslunch på Görvälnverket. Redan 1926 bestämde sig kloka och framsynta beslutsfattare i Solna och Sundbyberg för ett regionalt arbetssätt genom att bilda kommunalförbundet Norrvatten och bygga ett gemensamt vattenverk. Numera levereras dricksvatten till 14 kommuner och 600 000 människor.

Anna talar på Norrvattens 90-årsjubileumÄven Svenskt Vattens VD Anna Linusson medverkade vid jubileumet och talade bland annat om dricksvattenutredningen och behovet av att skydda vårt dricksvatten från kemikaliesamhället.

Norrvattens VD Johanna Lindgren hälsade välkommen och berättade om Norrvattens utveckling. Som avslutning konstaterade hon att det Norrvatten behöver göra även i framtiden är det som grundarna gjorde redan 1926:

- Se till att bygga ut kapacitet för att klara befolkningsökning och förbrukningsmönster

-Se till att ha en reningsprocess som klarar av att rena de föroreningar som finns i Mälaren

-Se till att vara långsiktig och ligga steget före så att dricksvattenförsörjningen i Norra Stockholms förstäder tryggas över tid